Pagina's

maandag 28 juni 2010

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (29/03/2010)

De huidige “Algemene voorwaarden” zijn een voorlopige versie. Na de officiële goedkeuring van parcours en infrastructuur worden de “Algemene voorwaarden” in definitieve bepalingen omgezet.

De “Algemene voorwaarden” van de 6 uur van Aalter zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijd. De Franse, Engelse en Duitse versie zijn een zo identiek mogelijke vertaling. Deze vertaalde bepalingen hebben echter geen recht van geldigheid.

Inschrijving

Inschrijven gebeurt door het online-inschrijvingsformulier in te vullen. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Algemene voorwaarden”. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van de organisatie.

Annulatie

Indien een ingeschreven deelnemer zijn deelname mits een medisch attest annuleert voor 2 juli 2010 wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 2€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na 2 juli geeft geen recht op terugbetaling.

Overdracht

Wanneer een deelnemer zijn inschrijving wil overdragen op een andere deelnemer dan gelden de zelfde voorwaarden als bij annulatie. Met een medisch attest tot 2 juli kan dit kosteloos. Zonder medisch attest worden 2€ administratiekosten gerekend.

Verantwoordelijkheid

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, of verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Algemene voorwaarden”.

Start

De start van de 6 uur van Aalter is op zondag 11 juli om 10h precies. Bij de start wordt de wedstrijdklok voor elektronische tijdsopmeting opgestart.

Finish

Wanneer een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig beëindigt, moet hij zijn borstnummer zo snel mogelijk aan de organisatie af geven. Om 16h zal de organisatie door middel van een geluidssignaal het einde van de wedsttrijd aangeven. Op dit teken blijven de deelnemers staan. De deelnemers mogen dit punt pas verlaten nadat de organisatie het eindpunt heeft vastgelegd.

Borstnummer

Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen.

Bevoorrading

Langs het parcours is een zone voorzien met bevoorrading aangeboden door de organisatie. Er is ook plaats voor eigen bevoorrading. Langs het parcours zijn parkeerplaatsen waar de deelnemers materieel kunnen opstellen. Dit dient opgesteld zodat andere deelnemers niet gehinderd worden.

Begeleiding

Langs het parcours kan de deelnemer zich laten begeleiden voor zover de “Algemene voorwaarden” niet geschonden worden. Deelnemers mogen enkel te voet begeleid worden, fietsen zijn uitdrukkelijk verboden.

Sanitair

Het parcours loopt door de “Sportstraat”, de centrale gang door het gebouw met sporthallen en zwembad. Langs deze “Sportstraat” zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar.

Parcours

Het parcours gaat over de openbare weg, een wandelpad, grintweg, tartan piste, en de indoor “Sportstraat”. De organisatie zal het parcours duidelijk aanduiden door middel van verkeerskegels, hekkens, linten, seingevers, enz De deelnemers zijn verplicht binnen de aangeduide afbakening van het parcours te blijven. Een volledige ronde bedraagt 1500m.

Afstandsbepaling

De rondentelling gebeurt manueel door de wedstrijdjury aan de wedstrijdtafel, dit door registratie van het borstnummer bij elke doortocht. Het is verplicht dat de deelnemers hun borstnummer midden op de borst dragen. Tijdens de 6 uren worden enkel volledige ronden meegeteld. Alleen op het einde van de 6 uur wordt de afstand van een onvolledige ronde geregistreerd. De eindafstand is de afstand van de volledige ronden plus de afstand van die laatste onvolledige ronde.

Tussenstanden

Behoudens technische problemen zal de organisatie na elk volledig uur wedstrijd een tussenstand opmaken en kenbaar maken ter hoogte van de wedstrijdtafel. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met volledig afgelegde ronden.

Overtredingen

Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald.

Opmerkingen

Deelnemers kunnen tot 17 uur hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats om 17h30 in het Sportpark. Iedere deelnemer die in de uitslag is opgenomen ontvangt een herinnering.

Gegevensverwerking

De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten