Pagina's

woensdag 27 juni 2012

Titelverdediger

Zoals verwacht was het wachten tot na de Nacht Van Vlaanderen vooraleer de inschrijvingen echt beginnen binnen komen. We zitten nu reeds boven de 30.

We hebben respect voor alle deelnemers. Voor zij die het op een marathon of zelfs iets minder houden. En voor zij die door doen tot boven de 70 of wie weet zelfs boven de 80. Toch waren we bij de eerste editie niet alleen blij met het deelnemersveld in de breedte. Maar ook dat we Lucien Taelman als overwinnaar mochten noteren. Toch een echt grote naam in het Belgische ultralopen. Zijn inschrijving is opnieuw binnen. Hij kan dus zijn titel verdedigen. Aan Lucien (en natuurlijk ook alle andere deelnemers) veel succes op 21/7.

Op basis van de huidige deelnemerslijst is hij een grote kanshebber. Maar mogelijks komen er nog enkele kleppers bij ...

maandag 25 juni 2012

Internationaal deelnemersveld

Bij de eerste editie hadden we ook reeds belangstelling vanuit de buurlanden. Waar we trouwens zelf ook wel eens durven te lopen en natuurlijk ook flyeren. In Taiwan hebben Erik en ik zelf nog niet gelopen en ook geen flyers gaan uitdelen. Toch is de 6 uur van Aalter reeds tot daar gekend. Omdat Google maps de route niet kon berekenen van Taiwan naar Aalter hebben we wel een klein beetje moeten assisteren voor het vervoer :-) .

Voor zij die hun Chinees willen oefenen, moeten zaterdag 21/7 maar een praatje maken met Jay Cheng die met ons komt mee lopen.
(Opm.: Uw Chinees lezen kan je nu al oefenen door op zijn webpagina door te klikken op running)

zaterdag 23 juni 2012

Aalter & ultralopen

Ultralopen leeft in Aalter. Al enkele jaren is de Jogging club Aalter (JCA) goed vertegenwoordigt in het Ultralopen. Eerst op de Nacht van Vlaanderen en daarna ook op de 6 uur van Stein. Op deze laatste werd reeds 2x het ploegenklassement gewonnen. Maar ook op ultralopen her en der (België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg) is JCA vaak vertegenwoordigd.

Gisteren werd Yves Dedapper van JCA 4° in het Belgisch kampioenschap 100km en won goud in de categorie 35+. En Johan Watthy werd zelfs algemeen winnaar en mag deze namiddag plaats nemen op de hoogste ereplaats en zich Belgisch kampioen noemen. Ook Kurt Bomerè liep nog een knappe 8h43. Aan allen proficiat.

Het is dan ook niet toevallig dat er in Aalter plaats is voor een 6 urenloop. We wensen iedereen een goede recuperatie toe, en hopen velen van marathon en 100km in Torhout binnenkort ook in Aalter te mogen verwelkomen. Natuurlijk hopen we ook dat onze kampioenen er zullen bij zijn.

donderdag 14 juni 2012

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 14/06/2012:
De huidige “Algemene voorwaarden” zijn voorlopig. De definitieve "Algemene voorwaarden" zullen via deze site gepubliceerd worden. De “Algemene voorwaarden” van de 6 uur van Aalter zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijd.

Inschrijving
Inschrijven gebeurt door het online-inschrijvingsformulier in te vullen. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Algemene voorwaarden”. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld en borg chip op het rekeningnummer van de organisatie.

Annulatie
Indien een ingeschreven deelnemer zijn deelname mits een medisch attest annuleert voor 13 juli 2012 wordt het inschrijvingsgeld en de borg chip volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 2€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na 13 juli geeft geen recht op terugbetaling inschrijvingsgeld, enkel borg chip wordt terugbetaald.

Overdracht
Wanneer een deelnemer zijn inschrijving wil overdragen op een andere deelnemer dan gelden de zelfde voorwaarden als bij annulatie. Met een medisch attest tot 13 juli kan dit kosteloos. Zonder medisch attest worden 2€ administratiekosten gerekend.

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, of verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Algemene voorwaarden”.

Start
De start van de 6 uur van Aalter is op zaterdag 21 juli om 10h precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 9h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen. Bij de start wordt de wedstrijdklok voor elektronische tijdsopmeting opgestart.

Finish
Wanneer een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig beëindigt, moet hij zijn chip zo snel mogelijk aan de organisatie af geven. Om 16h zal de organisatie door middel van een geluidssignaal het einde van de wedsttrijd aangeven. Op dit teken blijven de deelnemers staan. De deelnemers mogen dit punt pas verlaten nadat de organisatie het eindpunt heeft vastgelegd. Nadat het eindpunt is vastgelegd moet de deelnemer zijn chip zo snel mogelijk aan de organisatie afgeven.

Borstnummer
Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen.

Chip
De rondetelling vindt plaats met de Römers chip. U kunt alleen een chip bij de organisatie huren. Deelname zonder chip is niet toegestaan. Voor de chip wordt een borg van 20€ gevraagd. Bij teruggave chip wordt de borg terug betaald.

Bevoorrading
Langs het parcours is een zone voorzien met bevoorrading aangeboden door de organisatie. Er is ook plaats voor eigen bevoorrading. Langs het parcours zijn parkeerplaatsen waar de deelnemers materieel kunnen opstellen. Dit dient opgesteld zodat andere deelnemers niet gehinderd worden.

Afvalbeheer
De organisatie voorziet in de zones van de bevoorradingen de nodige afvalinfrastructuur. Aan de deelnemers wordt gevraagd om het nodige respect te hebben voor het parcours, buurtbewoners en de natuur. Gelieve uw afval dan ook enkel op de voorziene plaatsen te deponeren.

Begeleiding
Langs het parcours kan de deelnemer zich laten begeleiden voor zover de “Algemene voorwaarden” niet geschonden worden. Deelnemers mogen enkel te voet begeleid worden, fietsen zijn uitdrukkelijk verboden.

Sanitair
Het parcours loopt door de “Sportstraat”, de centrale gang door het gebouw met sporthallen en zwembad. Langs deze “Sportstraat” zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar.

Parcours
Het parcours gaat over de openbare weg, een wandelpad, tartan piste, en de indoor “Sportstraat”. De organisatie zal het parcours duidelijk aanduiden door middel van verkeerskegels, hekkens, linten, seingevers, enz De deelnemers zijn verplicht binnen de aangeduide afbakening van het parcours te blijven. Een volledige ronde bedraagt 2000m.

Afstandsbepaling
De rondentelling gebeurt met de Römers chip. Bij eventuele technische problemen zal dit manueel gebeuren door de wedstrijdjury aan de wedstrijdtafel, dit door registratie van het borstnummer bij elke doortocht. Het is verplicht dat de deelnemers hun borstnummer midden op de borst dragen. Tijdens de 6 uren worden enkel volledige ronden meegeteld. Alleen op het einde van de 6 uur wordt de afstand van een onvolledige ronde geregistreerd. De eindafstand is de afstand van de volledige ronden plus de afstand van die laatste onvolledige ronde.

Tussenstanden
Behoudens technische problemen zal de organisatie na elk volledig uur wedstrijd een tussenstand opmaken en kenbaar maken ter hoogte van de wedstrijdtafel. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met volledig afgelegde ronden.

Overtredingen
Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald.

Opmerkingen
Deelnemers kunnen tot 17 uur hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats om 17h30 in het Sportpark. Iedere deelnemer die in de uitslag is opgenomen ontvangt een herinnering.

Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.

dinsdag 12 juni 2012

40 dagen

Op 11/6 was het nog 40 dagen. De nieuwsbrieven komen er bijna aan. We kunnen nu echt beginnen aftellen. Laatste afspraken met de gemeente worden eerstdaags afgerond. Offerte voor dry-fit T-shirts is er. En de inschrijvingen beginnen binnen te komen. Ondanks dat we 10 dagen later gepland zijn hebben we toch net iets meer inschrijvingen dan 2 jaar geleden. Mooi op schema dus. En hopelijk zijn jullie dat ook met de trainingen.