Pagina's

zondag 23 februari 2014

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 23/02/2014:
De “Algemene voorwaarden” van de 6 uur van Aalter zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijd. De “Algemene voorwaarden” zijn nog wijzigbaar. Alle wijzigingen zullen via deze site gepubliceerd worden en via mail verstuurd naar alle voor-ingeschreven deelnemers.

Inschrijving
Inschrijven gebeurt door het online-inschrijvingsformulier in te vullen. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Algemene voorwaarden”. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld en borg chip op het rekeningnummer van de organisatie.

Limieten
Er worden maximaal 200 lopers toegelaten. Tot 04 juli worden minstens 150 plaatsen gereserveerd voor individuelen. Vanaf 07 juli worden de nog beschikbare plaatsen van de individuelen toegewezen aan de teams op de eventuele wachtlijst.

Teams - Aflossingen
Teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 lopers. Het aantal aflossingen is onbeperkt. De aflossing gebeurt enkel in de door de organisatie voorziene zone. De aflossing gebeurt door het doorgegeven van de chip.

Schrapping
Alle op 07 juli onbetaalde inschrijvingen zullen geschrapt worden. Wanneer een inschrijvingslimiet bereikt wordt, zullen ook de inschrijvingen die 2 weken na registratie onbetaald zijn worden geschrapt.

Annulatie
Indien een ingeschreven deelnemer zijn deelname mits een medisch attest annuleert voor 04 juli 2014 wordt het inschrijvingsgeld en de borg chip volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 5€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na 04 juli geeft geen recht op terugbetaling inschrijvingsgeld, enkel borg chip wordt terugbetaald.

Overdracht
Wanneer een deelnemer zijn inschrijving wil overdragen op een andere deelnemer dan gelden de zelfde voorwaarden als bij annulatie. Met een medisch attest tot 04 juli kan dit kosteloos. Zonder medisch attest worden 5€ administratiekosten gerekend.

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, of verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Algemene voorwaarden”.

Start
De start van de 6 uur van Aalter is op zondag 13 juli om 12h30 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 12h15 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen. Bij de start wordt de wedstrijdklok voor elektronische tijdsopmeting opgestart.

Finish
Wanneer een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig beëindigt, moet hij zijn chip zo snel mogelijk aan de organisatie af geven. Om 18h30 zal de organisatie door middel van een geluidssignaal het einde van de wedsttrijd aangeven. Op dit teken blijven de deelnemers staan. De deelnemers mogen dit punt pas verlaten nadat de organisatie het eindpunt heeft vastgelegd. Nadat het eindpunt is vastgelegd moet de deelnemer zijn chip zo snel mogelijk aan de organisatie afgeven.

Borstnummer
Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen.

Chip
De rondetelling vindt plaats met een chip. U kunt alleen een chip bij de organisatie huren. Deelname zonder chip is niet toegestaan. Voor de chip wordt een borg van 20€ gevraagd. Bij teruggave chip wordt de borg terug betaald.

Bevoorrading
Langs het parcours is een zone voorzien met bevoorrading voor individuele lopers, aangeboden door de organisatie. Voor de teams is een afzonderlijke bevoorrading voorzien bij de aflossingszone. Er is ook plaats voor eigen bevoorrading. Langs het parcours zijn parkeerplaatsen waar de deelnemers materieel kunnen opstellen. Dit dient opgesteld zodat andere deelnemers niet gehinderd worden.

Afvalbeheer
De organisatie voorziet in de zones van de bevoorradingen de nodige afvalinfrastructuur. Aan de deelnemers wordt gevraagd om het nodige respect te hebben voor het parcours, buurtbewoners en de natuur. Gelieve uw afval dan ook enkel op de voorziene plaatsen te deponeren.

Begeleiding
Langs het parcours kan de deelnemer zich laten begeleiden voor zover de “Algemene voorwaarden” niet geschonden worden. Fietsen zijn uitdrukkelijk verboden. Begeleiders mogen ook niet mee lopen.

Sanitair
Het parcours loopt door de “Sportstraat”, de centrale gang door het gebouw met sporthallen en zwembad. Langs deze “Sportstraat” zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar.

Parcours
Het parcours gaat over de openbare weg, een wandelpad, tartan piste, en de indoor “Sportstraat”. De organisatie zal het parcours duidelijk aanduiden door middel van verkeerskegels, hekkens, linten, seingevers, enz De deelnemers zijn verplicht binnen de aangeduide afbakening van het parcours te blijven. Een volledige ronde bedraagt 2000m.

Afstandsbepaling
De rondentelling gebeurt met een chip. Bij eventuele technische problemen zal dit manueel gebeuren door de wedstrijdjury aan de wedstrijdtafel, dit door registratie van het borstnummer bij elke doortocht. Het is verplicht dat de deelnemers hun borstnummer midden op de borst dragen. Tijdens de 6 uren worden enkel volledige ronden meegeteld. Alleen op het einde van de 6 uur wordt de afstand van een onvolledige ronde geregistreerd. De eindafstand is de afstand van de volledige ronden plus de afstand van die laatste onvolledige ronde.

Tussenstanden
Behoudens technische problemen zal de organisatie na elk volledig uur wedstrijd een tussenstand opmaken en kenbaar maken ter hoogte van de wedstrijdtafel. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met volledig afgelegde ronden.

Overtredingen
Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald.

Opmerkingen
Deelnemers kunnen tot 19h30 hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats om 20h in het Sportpark. Iedere deelnemer die in de uitslag is opgenomen ontvangt een herinnering.

Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten