Pagina's

zondag 25 september 2016

6 uur van Aalter in 2017

We kunnen tevreden terug kijken op de 6° editie van de 6 uur van Aalter. Ook de nieuwe wedstrijden hadden een beloftevolle eerste editie.

Echter in 2017 valt onze datum slechts 2 weken na het WK 24 uren. Daarom organiseren we in 2017 geen 24 uren loop.

De 1 uur loop was een leuke aanvulling op de 6 uur van Aalter. En zal er in 2017 wel opnieuw bij zijn.

6 en 1 uur lopers, noteer zondag 16 juli 2017 in jullie agenda voor het volgende loopfeest in Aalter.

donderdag 21 juli 2016

Bladzijde omdraaien

6 uur van Aalter is nog niet 100% afgerond. Nog wat naverwerking. Maar foto's, uitslagen, reacties, rondetijden, ... alles is reeds mooi verzameld in ons Archief. 2016 staat er in het lijstje naast alle herinneringen van de voorbije jaren.

En vanaf nu wordt het reeds vooruit kijken. Vandaag opnieuw een extra toelating binnen voor een nieuw stukje onverhard. Voorbereiding voor de verschillende Bostrails is alweer begonnen.

Voor 2017 mag je alvast de 3° zaterdag, 21januari noteren voor de bostrails.
En zondag 16 juli voor de 6 uur.

Algemene voorwaarden 2016

Info & Voorwaarden (28/04/2016).
De “Info & Voorwaarden” voor de "24 uur van Aalter", "6 uur van Aalter", "1 uur van Aalter" zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijden. De “Info & Voorwaarden” zijn nog wijzigbaar. Alle wijzigingen zullen hier op de blog gepubliceerd worden.

Adres
Correspondentie: 6 uur van Aalter, tav Joeri Schepers, Bierweg 11, 9880 Aalter, België
Start: Sportpark, Lindestraat 17, 9880 Aalter, België
Routebeschrijving

Inschrijving
Via online-inschrijvingsformulier. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Info & Voorwaarden”. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld en borg chip op het rekeningnummer van de organisatie.

Voor-inschrijving
Voor-inschrijving is mogelijk tot vrijdag 8 juli 2016.
Gepersonaliseerd borstnummer bij voorinschrijving voor vrijdag 1 juli 2016.

Inschrijvingsprijs
24 uur van Aalter voor-inschrijving €60 (daginschrijving aan €80)
6 uur van Aalter voor-inschrijving €30 (daginschrijving aan €40)
1 uur van Aalter voor-inschrijving €8 (daginschrijving aan €10)
Telkens ook borg chip €20 (Wordt terug betaald bij teruggave chip).
Deelnemers 6 uur van Aalter 2015 krijgen €5 korting bij een nieuwe inschrijving voor de "24 uur van Aalter" of de "6 uur van Aalter".

Rekeningnummer
IBAN = BE76 8900 2426 6195
BIC = VDSPBE91

Betalings-bevestiging, -herinnering
Op zaterdag 9 juli 2016 zullen we per mail bevestigen welke betalingen reeds ontvangen zijn voor de uur-lopen. Niet betaalde inschrijvingen zullen een betalings-herinnering ontvangen.
In geval van een betalings-herinnering brengt u op de dag van de loop een betalingsbewijs mee. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen.
Voor-inschrijvingen welke op de dag van de loop nog onbetaald zijn, wordt de prijs van de daginschrijving aangerekend.

Limieten
Voor de verschillende uur-lopen samen worden maximaal 600 lopers gelijktijdig toegelaten op het parcours.

Schrapping
Wanneer een inschrijvingslimiet bereikt wordt, zullen de inschrijvingen die 1 week na registratie onbetaald zijn worden geschrapt. Ook de inschrijvingen die onbetaald blijven op 12 juli 2016 worden geschrapt.

Annulatie
Annulatie met een medisch attest voor 8 juli 2016 wordt volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 5€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na deze data geeft geen recht op terugbetaling inschrijvingsgeld, enkel borg chip wordt terugbetaald.

Overdracht
Voor overdragen naar een andere deelnemer gelden de zelfde voorwaarden en termijnen als bij annulatie.

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, of verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Info & Voorwaarden”.

Secretariaat
Secretariaat op 16 juli is open vanaf 15h00.

Borstnummer
Tijdens ALLE wedstrijden dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen. Er zijn steeds juryleden langs het parcours.

Start
De start van de 24 uur van Aalter is op zaterdag 16 juli om 17h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 16h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen. Bij de start wordt de wedstrijdklok voor elektronische tijdsopmeting opgestart.
De start van de 6 uur van Aalter is op zondag 17 juli om 11h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 10h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.
De start van de 1 uur van Aalter is op zondag 17 juli om 16h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 15h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.

Bevoorrading
Bij de uur-lopen is langs het parcours één zone voorzien met bevoorrading. Bij extreem warm weer wordt voor alle deelnemers een extra bevoorrading met water voorzien tussen 11h00 en 21h00.
De bevoorrading zal bestaan uit water, cola, sportdrank, zoutsnacks, banaan, rozijnen, enz 
Tijdens de uur-lopen zijn er langs het parcours parkeerplaatsen waar de deelnemers materieel kunnen opstellen. Dit dient opgesteld zodat andere deelnemers niet gehinderd worden. De deelnemers van de "24 uur van Aalter" nemen hun plaats in voor de start van de wedstrijd. De deelnemers van de "6 uur van Aalter" welke een parkeerplaats langs het parcours willen, nemen deze ofwel in voor de start van de "24 uur van Aalter". Of wanneer ze de parkeerplaats later wensen in te nemen, dienen ze dit per mail met de organisatie af te spreken. Deelnemers van de "6 uur van Aalter" welke geen afspraak maakten voor een parkeerplaats en de deelnemers aan de "1 uur van Aalter" dienen te parkeren op parking Aard.

Finish
Vroegtijdig stoppen, moet door de deelnemer zo snel mogelijk aan de organisatie gemeld worden, en zijn chip dient zo snel mogelijk aan de organisatie afgegeven.
De organisatie zal om 17h00 door middel van een geluidssignaal het einde van de wedsttrijd aangeven. Op dit teken blijven de deelnemers staan. De deelnemers mogen dit punt pas verlaten nadat de organisatie het eindpunt heeft vastgelegd. Nadat het eindpunt is vastgelegd moet de deelnemer zijn chip zo snel mogelijk aan de organisatie afgeven.

Chip (uur-lopen)
De rondetelling vindt plaats met een chip. U kunt alleen een chip bij de organisatie huren. Deelname zonder chip is niet toegestaan. Voor de chip wordt een borg van 20€ gevraagd. Bij teruggave chip wordt de borg terug betaald.

Afvalbeheer
De nodige afvalstructuur is voorzien in de bevoorradingszones. Aan de deelnemers wordt gevraagd om het nodige respect te hebben voor de openbare weg, parcours en buurtbewoners. Gelieve afval enkel op de voorziene plaatsen te deponeren.

Begeleiding
Langs het parcours kan de deelnemer zich laten begeleiden voor zover de “Info & Voorwaarden” niet geschonden worden. Fietsen zijn uitdrukkelijk verboden, en begeleiders mogen ook niet mee lopen. Begeleiders welke bevoorrading aanbieden aan de deelnemers dienen dit te doen van naast het parcours en NIET van op het parcours.

Sanitair
Het parcours loopt door de “Sportstraat”. Dit is de centrale gang door het sportcentrum (gebouw met sporthallen en zwembad). Langs deze “Sportstraat” zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar.

Parcours
Het parcours van de uur-lopen gaat over de openbare weg, tartan piste, en de indoor “Sportstraat”. De organisatie zal het parcours duidelijk aanduiden door middel van verkeerskegels, hekkens, linten, seingevers, enz De deelnemers zijn verplicht binnen de aangeduide afbakening van het parcours te blijven. Wanneer een deelnemer voor een langere termijn het parcours wenst te verlaten dient hij dit aan de jury aan te geven. Hij dient in afspraak met de jury de wedstrijd op de zelfde plaats te hervatten. Een volledige ronde bedraagt exact 2000m.

Afstandsbepaling (uur-lopen)
De rondentelling gebeurt met een chip. Bij eventuele technische problemen zal dit manueel gebeuren door de wedstrijdjury aan de wedstrijdtafel, dit door registratie van het borstnummer bij elke doortocht. Tijdens de 24, 6 & 1 uren worden enkel volledige ronden meegeteld. Alleen op het einde van de 24, 6 & 1 uur wordt de afstand van een onvolledige ronde geregistreerd. De eindafstand is de afstand van de volledige ronden plus de afstand van die laatste onvolledige ronde.

Tussenstanden
Bij de 24 uur van Aalter & 6 uur van Aalter zal de organisatie na elk volledig uur wedstrijd een tussenstand opmaken en kenbaar maken ter hoogte van de wedstrijdtafel. Dit behoudens technische problemen. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met volledig afgelegde ronden.

Overtredingen
Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald. Bij overtreding van het afvalbeleid kan de deelnemer onmiddelijk uit de wedstrijd gehaald worden.

Uitslag
De uitslag wordt zo snel mogelijk na het opmeten van de restmeters uitgehangen ter hoogte van het sportcafé. De volgende dag wordt deze ook op deze site gepubliceerd.

Opmerkingen
Deelnemers kunnen tot 30 minuten voor de prijsuitreiking hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking 24 uur van Aalter om 18h30
Prijsuitreiking 6 uur van Aalter sluit direct aan op deze van de 24 uur
Prijsuitreiking 1 ur van Aalter volgt onmiddellijk na deze van de 6 uur van Aalter.

Naturaprijs
Bij de "24 uur van Aalter" en de "6 uur van Aalter" is dit een technisch T-shirt.
Bij de "1 uur van Aalter" is dit nog te bepalen.
Heren die op de 6 uur van Aalter meer dan 80 km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.
Dames die op de 6 uur van Aalter meer dan 65km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.
Heren die op de 24 uur van Aalter meer dan 216km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie van de 6 uur van Aalter.
Dames die op de 24 uur van Aalter meer dan 204km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie van de 6 uur van Aalter.

Podia:
Top 3 Heren 24 uur van Aalter: 100€ - 80€ - 60€
Top 3 Dames 24 uur van Aalter: 100€ - 80€ - 60€
Top 3 Heren 6 uur van Aalter: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Dames 6 uur van Aalter: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Heren 1 uur van Aalter: 25€ - 15€ - 10€
Top 3 Dames 1 uur van Aalter: 25€ - 15€ - 10€
1° prijs per categorie wordt steeds uitgereikt.
2° prijs vanaf 5 deelnemers in de betreffende categorie
3° prijs vanaf 10 deelnemers in de betreffende categorie

Openbaar vervoer:
NMBS-station Aalter ligt ongeveer 1 km van het parcours.

Overnachting:
Indien u hier vragen over heeft, contacteert u ons best per mail. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Parcours:
De respectievelijke parcours zijn gepubliceerd via de websites van de wedstrijden.
Het parcours van de uur-lopen is bovendien officieel opgemeten. Lengte exact 2000m (Nr getuigschrift 20120713001A). Hierdoor had de 6 uur van Aalter in 2013, 2014 en 2015 reeds een IAU bronze label. Ook voor 2016 zal dit label aangevraagd worden voor de 24 uur van Aalter & de 6 uur van Aalter.

Parking:
Voor alle wedstrijden dient geparkeerd op "Parking Aard". Deze is op wandelafstand.
Enkel deelnemers van de "24 uur van Aalter" kunnen voor start van de wedstrijd parkeren op de parkeerstroken langs het parcours. Ook de deelnemers van de "6 uur van Aalter" kunnen zich voor de start van de "24 uur van Aalter" langs het parcours parkeren in de parkeerstroken, of in afspraak met de organisatie. Per individuele deelnemer wordt één strook gereserveerd.

Telefoon (extra info of bij last minute problemen):
+32 475 855 490

Mail
U kunt ons ook contacteren via mail

Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.

Heeft u nog een vraag dan kunt u deze mailen. Als ze voor meerderen van belang is, kunnen we het antwoord bij de praktische info toevoegen.

Parcours 2016

Officieel opgemeten parcours in 2016, exact 2000m.
IAU bronze label in 2016 voor de 24 en 6 uur van Aalter.Opm.:
1°) Start op de piste, in bocht ongeveer aan start 100m.
Hierdoor ziet de eerste ronde er lichtjes anders uit, maar zal ook exact 2km meten.
2°) Laatste stukje van km 19 tot 20 maakt geen deel uit van het parcours.
3°) Het parcours loopt nog steeds door de sporthal. Omdat de gps ontvangst daar moeilijker is geeft dit daar een minder eenduidig resultaat.
4°) Ook de parking welke bij voorkeur gebruikt wordt staat aangeduid op de kaart.

24 - 6 - 1 uur van Aalter 2016

16 - 17 juli 2016
1° Editie 24 uur van Aalter (BK)
6° Editie 6 uur van Aalter
1° Editie 1 uur van Aalter

Archief
Eind-uitslag 24 uur van Aalter
Eind-uitslag 6 uur van Aalter
Eind-uitslag 1 uur van Aalter

Download rondetijden

Reacties

Fotos

Parcours 2016

Algemene voorwaarden 2016


De 24 & 6 uur van Aalter maakten deel uit van de Marathon & ultracup. En werd mede mogelijk gemaakt door de medewerking van AC Deinze
 en de steun van de gemeente Aalter.

Rondetijden


Download Excel file met rondetijden

Uitslag 1 uur

Place Name Category Total Distance
1 Wouter De Cock Man 16.502
2 Kevin Gadeyne Man 14.856
3 Gwendolyn de Deyne Vrouw 14.653
4 Olivier Vandevoorde Man 14.592
5 Mauro Schoors Man 14.434
6 Davy Gouwy Man 13.512
7 Walter Schepens Man 13.307
8 Arne De Graeve Man 13.160
9 Gunther Geysen Man 13.148
10 Matthias Monbailleu Man 13.000
11 Pol Vackier Man 12.859
12 Gert Schoors Man 12.856
13 Veerle Beernaert Vrouw 12.559
14 Gino Sesselle Man 12.542
15 Kurt Crommelinck Man 12.416
16 Bert van de Velde Man 12.000
17 Bram Depickere Man 11.915
18 Olivier Vervaecke Man 11.843
19 Bart Schepens Man 11.790
20 Sissi Callewaert Vrouw 11.790
21 Wim Vanderjeugt Man 11.652
22 Geert Van Hecke Man 11.523
23 Wim De Lannoy Man 11.494
24 Conny Slos Vrouw 11.307
25 Filip Hoornaert Man 11.213
26 Bart Claeys Man 10.896
27 Bavo Dedapper Man 10.857
28 Yves Dedapper Man 10.856
29 Antoine Audenaert Man 10.716
30 Michaël Vercraemer Man 10.502
31 Nancy Scherpereel Vrouw 10.495
32 Marcel De Ganck Man 10.415
33 Jürgen Vansteenkiste Man 10.407
34 Nico Acke Man 10.232
35 Wim Volckaert Man 10.072
36 Danny Decreus Man 10.063
37 Sabine Carette Vrouw 9.855
38 Carine Caessens Vrouw 9.714
39 Rudy Vande Velde Man 9.319
40 John Dhondt Man 9.197
41 Marianne De Baedts Vrouw 9.186
42 Ana Paula Ferreira Batista Dekeukelaere Vrouw 8.958
43 Mieke Van Gaver Vrouw 8.716
44 Lucia Buelens Vrouw 8.663
45 Audry Vast Vrouw 7.819
46 Pieter Mouton Man 7.261
47 Dominique Glorieus Man 7.183
48 Rita Willaer Vrouw 7.183
49 Ronny Van Poucke Man 6.000
50 Luc Nys Man 3.069
51 Mario Van De Walle Man DNS

Uitslag 6 uur

Place Name Category Total Distance
1 David Liviau Man 80.840
2 Kees van Helmond Man 74.323
3 Leonie Ton Vrouw 72.563
4 Nid Rumphakwaen Man 71.539
5 Robin Velghe Man 69.681
6 Frankie Leus Man 67.719
7 Wouter Vanhee Man 65.716
8 Dirk van Thuyne Man 65.092
9 Pauwel Joos Man 64.556
10 Rudi Van Bruwaene Man 62.800
11 Luc Staessens Man 62.685
12 Johan Reynaerts Man 62.524
13 Eric Ariens Man 62.294
14 Janos Palfi Man 62.262
15 Ilse Stevens Vrouw 61.588
16 Maarten van Beveren Man 61.330
17 Benny Geldhof Man 60.766
18 Olivier Verhaege Man 60.653
19 Bart De Wilde Man 60.519
20 Nico De Muynck Man 58.861
21 Roland Boussemaere Man 58.651
22 Rebecca Vanblaere Vrouw 58.523
23 Jeroen Deroo Man 58.489
24 Werner Van Cauteren Man 58.416
25 Johan Watthy Man 58.000
26 Daniel Thylys Man 57.637
27 Bart Vandewiele Man 57.432
28 Andy Cocquyt Man 57.307
29 Tom Devriendt Man 57.002
30 Julie Mestdagh Vrouw 56.072
31 Filip Monbailleu Man 55.339
32 Jill Caestecker Vrouw 54.926
33 John Haan Man 54.564
34 Benoît Avau Man 54.424
35 Dirk de Groot Man 54.407
36 Ghislain Dops Man 54.057
37 Ronald Willemsen Man 53.916
38 Sebastien Leduc Man 53.819
39 Fred Haustrate Man 53.498
40 Christophe Taillieu Man 53.300
41 Kenny Degraeve Man 53.250
42 Hyun Dekempe Man 53.238
43 Johan Coussens Man 53.237
44 Jonathan Ghijs Man 53.236
45 Peter Seynaeve Man 52.072
46 Rob Thielemans Man 52.000
47 Peter De Decker Man 51.335
48 Louis Hufkens Man 51.112
49 John Ossendorp Man 50.637
50 Henk Derudder Man 50.200
51 Patrick Kloek Man 50.000
52 Paul Verbeke Man 48.878
53 Patricia Braeckman Vrouw 48.800
54 Ann Van Samang Vrouw 48.000
55 Ann Seynaeve Vrouw 46.599
56 Kevin Simons Man 46.321
57 Hans Van der Taelen Man 46.200
58 Vincent Meers Man 46.000
59 Jessie Verbeke Vrouw 45.333
60 Paulin Lefebvre Man 44.600
61 Geert Vanstraelen Man 44.306
62 Els Aelbers Vrouw 44.057
63 Louis van der Steen Man 44.036
64 Philippe Voet Man 44.000
65 Gilles Leroy Man 44.000
66 Lien Wauters-Van der Taelen Vrouw 43.899
67 David Quintelier Man 42.000
68 Koen De Clercq Man 39.613
69 Koen De Gussem Man 38.000
70 Gust De Keyser Man 38.000
71 Valerie Vangampelaere Vrouw 38.000
72 Pascal Waterloos Man 32.000
73 Herman Ebbekink Man 30.000
74 Rikkie Vanhecke Man 30.000
75 Frank vande Wiele Man 30.000
76 Bert Verbeke Man 28.000
77 Leo Martens Man 26.000
78 Vincent Ambuhl Man 20.000
79 Bart Kerwyn Man 12.000
80 Patrick Vandebeek Man 10.000
81 Ann Van Hoye Vrouw DNS
82 Dieter Dhont Man DNS
83 Dominique Vandergheynst Man DNS
84 Kamila Zugarkova Vrouw DNS
85 Ruth Viane Vrouw DNS
86 Sandra Robeyns Vrouw DNS