Pagina's

donderdag 21 juli 2016

Algemene voorwaarden 2016

Info & Voorwaarden (28/04/2016).
De “Info & Voorwaarden” voor de "24 uur van Aalter", "6 uur van Aalter", "1 uur van Aalter" zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijden. De “Info & Voorwaarden” zijn nog wijzigbaar. Alle wijzigingen zullen hier op de blog gepubliceerd worden.

Adres
Correspondentie: 6 uur van Aalter, tav Joeri Schepers, Bierweg 11, 9880 Aalter, België
Start: Sportpark, Lindestraat 17, 9880 Aalter, België
Routebeschrijving

Inschrijving
Via online-inschrijvingsformulier. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Info & Voorwaarden”. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld en borg chip op het rekeningnummer van de organisatie.

Voor-inschrijving
Voor-inschrijving is mogelijk tot vrijdag 8 juli 2016.
Gepersonaliseerd borstnummer bij voorinschrijving voor vrijdag 1 juli 2016.

Inschrijvingsprijs
24 uur van Aalter voor-inschrijving €60 (daginschrijving aan €80)
6 uur van Aalter voor-inschrijving €30 (daginschrijving aan €40)
1 uur van Aalter voor-inschrijving €8 (daginschrijving aan €10)
Telkens ook borg chip €20 (Wordt terug betaald bij teruggave chip).
Deelnemers 6 uur van Aalter 2015 krijgen €5 korting bij een nieuwe inschrijving voor de "24 uur van Aalter" of de "6 uur van Aalter".

Rekeningnummer
IBAN = BE76 8900 2426 6195
BIC = VDSPBE91

Betalings-bevestiging, -herinnering
Op zaterdag 9 juli 2016 zullen we per mail bevestigen welke betalingen reeds ontvangen zijn voor de uur-lopen. Niet betaalde inschrijvingen zullen een betalings-herinnering ontvangen.
In geval van een betalings-herinnering brengt u op de dag van de loop een betalingsbewijs mee. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen.
Voor-inschrijvingen welke op de dag van de loop nog onbetaald zijn, wordt de prijs van de daginschrijving aangerekend.

Limieten
Voor de verschillende uur-lopen samen worden maximaal 600 lopers gelijktijdig toegelaten op het parcours.

Schrapping
Wanneer een inschrijvingslimiet bereikt wordt, zullen de inschrijvingen die 1 week na registratie onbetaald zijn worden geschrapt. Ook de inschrijvingen die onbetaald blijven op 12 juli 2016 worden geschrapt.

Annulatie
Annulatie met een medisch attest voor 8 juli 2016 wordt volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 5€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na deze data geeft geen recht op terugbetaling inschrijvingsgeld, enkel borg chip wordt terugbetaald.

Overdracht
Voor overdragen naar een andere deelnemer gelden de zelfde voorwaarden en termijnen als bij annulatie.

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, of verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Info & Voorwaarden”.

Secretariaat
Secretariaat op 16 juli is open vanaf 15h00.

Borstnummer
Tijdens ALLE wedstrijden dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen. Er zijn steeds juryleden langs het parcours.

Start
De start van de 24 uur van Aalter is op zaterdag 16 juli om 17h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 16h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen. Bij de start wordt de wedstrijdklok voor elektronische tijdsopmeting opgestart.
De start van de 6 uur van Aalter is op zondag 17 juli om 11h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 10h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.
De start van de 1 uur van Aalter is op zondag 17 juli om 16h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 15h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.

Bevoorrading
Bij de uur-lopen is langs het parcours één zone voorzien met bevoorrading. Bij extreem warm weer wordt voor alle deelnemers een extra bevoorrading met water voorzien tussen 11h00 en 21h00.
De bevoorrading zal bestaan uit water, cola, sportdrank, zoutsnacks, banaan, rozijnen, enz 
Tijdens de uur-lopen zijn er langs het parcours parkeerplaatsen waar de deelnemers materieel kunnen opstellen. Dit dient opgesteld zodat andere deelnemers niet gehinderd worden. De deelnemers van de "24 uur van Aalter" nemen hun plaats in voor de start van de wedstrijd. De deelnemers van de "6 uur van Aalter" welke een parkeerplaats langs het parcours willen, nemen deze ofwel in voor de start van de "24 uur van Aalter". Of wanneer ze de parkeerplaats later wensen in te nemen, dienen ze dit per mail met de organisatie af te spreken. Deelnemers van de "6 uur van Aalter" welke geen afspraak maakten voor een parkeerplaats en de deelnemers aan de "1 uur van Aalter" dienen te parkeren op parking Aard.

Finish
Vroegtijdig stoppen, moet door de deelnemer zo snel mogelijk aan de organisatie gemeld worden, en zijn chip dient zo snel mogelijk aan de organisatie afgegeven.
De organisatie zal om 17h00 door middel van een geluidssignaal het einde van de wedsttrijd aangeven. Op dit teken blijven de deelnemers staan. De deelnemers mogen dit punt pas verlaten nadat de organisatie het eindpunt heeft vastgelegd. Nadat het eindpunt is vastgelegd moet de deelnemer zijn chip zo snel mogelijk aan de organisatie afgeven.

Chip (uur-lopen)
De rondetelling vindt plaats met een chip. U kunt alleen een chip bij de organisatie huren. Deelname zonder chip is niet toegestaan. Voor de chip wordt een borg van 20€ gevraagd. Bij teruggave chip wordt de borg terug betaald.

Afvalbeheer
De nodige afvalstructuur is voorzien in de bevoorradingszones. Aan de deelnemers wordt gevraagd om het nodige respect te hebben voor de openbare weg, parcours en buurtbewoners. Gelieve afval enkel op de voorziene plaatsen te deponeren.

Begeleiding
Langs het parcours kan de deelnemer zich laten begeleiden voor zover de “Info & Voorwaarden” niet geschonden worden. Fietsen zijn uitdrukkelijk verboden, en begeleiders mogen ook niet mee lopen. Begeleiders welke bevoorrading aanbieden aan de deelnemers dienen dit te doen van naast het parcours en NIET van op het parcours.

Sanitair
Het parcours loopt door de “Sportstraat”. Dit is de centrale gang door het sportcentrum (gebouw met sporthallen en zwembad). Langs deze “Sportstraat” zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar.

Parcours
Het parcours van de uur-lopen gaat over de openbare weg, tartan piste, en de indoor “Sportstraat”. De organisatie zal het parcours duidelijk aanduiden door middel van verkeerskegels, hekkens, linten, seingevers, enz De deelnemers zijn verplicht binnen de aangeduide afbakening van het parcours te blijven. Wanneer een deelnemer voor een langere termijn het parcours wenst te verlaten dient hij dit aan de jury aan te geven. Hij dient in afspraak met de jury de wedstrijd op de zelfde plaats te hervatten. Een volledige ronde bedraagt exact 2000m.

Afstandsbepaling (uur-lopen)
De rondentelling gebeurt met een chip. Bij eventuele technische problemen zal dit manueel gebeuren door de wedstrijdjury aan de wedstrijdtafel, dit door registratie van het borstnummer bij elke doortocht. Tijdens de 24, 6 & 1 uren worden enkel volledige ronden meegeteld. Alleen op het einde van de 24, 6 & 1 uur wordt de afstand van een onvolledige ronde geregistreerd. De eindafstand is de afstand van de volledige ronden plus de afstand van die laatste onvolledige ronde.

Tussenstanden
Bij de 24 uur van Aalter & 6 uur van Aalter zal de organisatie na elk volledig uur wedstrijd een tussenstand opmaken en kenbaar maken ter hoogte van de wedstrijdtafel. Dit behoudens technische problemen. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met volledig afgelegde ronden.

Overtredingen
Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald. Bij overtreding van het afvalbeleid kan de deelnemer onmiddelijk uit de wedstrijd gehaald worden.

Uitslag
De uitslag wordt zo snel mogelijk na het opmeten van de restmeters uitgehangen ter hoogte van het sportcafé. De volgende dag wordt deze ook op deze site gepubliceerd.

Opmerkingen
Deelnemers kunnen tot 30 minuten voor de prijsuitreiking hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking 24 uur van Aalter om 18h30
Prijsuitreiking 6 uur van Aalter sluit direct aan op deze van de 24 uur
Prijsuitreiking 1 ur van Aalter volgt onmiddellijk na deze van de 6 uur van Aalter.

Naturaprijs
Bij de "24 uur van Aalter" en de "6 uur van Aalter" is dit een technisch T-shirt.
Bij de "1 uur van Aalter" is dit nog te bepalen.
Heren die op de 6 uur van Aalter meer dan 80 km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.
Dames die op de 6 uur van Aalter meer dan 65km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.
Heren die op de 24 uur van Aalter meer dan 216km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie van de 6 uur van Aalter.
Dames die op de 24 uur van Aalter meer dan 204km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie van de 6 uur van Aalter.

Podia:
Top 3 Heren 24 uur van Aalter: 100€ - 80€ - 60€
Top 3 Dames 24 uur van Aalter: 100€ - 80€ - 60€
Top 3 Heren 6 uur van Aalter: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Dames 6 uur van Aalter: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Heren 1 uur van Aalter: 25€ - 15€ - 10€
Top 3 Dames 1 uur van Aalter: 25€ - 15€ - 10€
1° prijs per categorie wordt steeds uitgereikt.
2° prijs vanaf 5 deelnemers in de betreffende categorie
3° prijs vanaf 10 deelnemers in de betreffende categorie

Openbaar vervoer:
NMBS-station Aalter ligt ongeveer 1 km van het parcours.

Overnachting:
Indien u hier vragen over heeft, contacteert u ons best per mail. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Parcours:
De respectievelijke parcours zijn gepubliceerd via de websites van de wedstrijden.
Het parcours van de uur-lopen is bovendien officieel opgemeten. Lengte exact 2000m (Nr getuigschrift 20120713001A). Hierdoor had de 6 uur van Aalter in 2013, 2014 en 2015 reeds een IAU bronze label. Ook voor 2016 zal dit label aangevraagd worden voor de 24 uur van Aalter & de 6 uur van Aalter.

Parking:
Voor alle wedstrijden dient geparkeerd op "Parking Aard". Deze is op wandelafstand.
Enkel deelnemers van de "24 uur van Aalter" kunnen voor start van de wedstrijd parkeren op de parkeerstroken langs het parcours. Ook de deelnemers van de "6 uur van Aalter" kunnen zich voor de start van de "24 uur van Aalter" langs het parcours parkeren in de parkeerstroken, of in afspraak met de organisatie. Per individuele deelnemer wordt één strook gereserveerd.

Telefoon (extra info of bij last minute problemen):
+32 475 855 490

Mail
U kunt ons ook contacteren via mail

Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.

Heeft u nog een vraag dan kunt u deze mailen. Als ze voor meerderen van belang is, kunnen we het antwoord bij de praktische info toevoegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten