Pagina's

Info & Voorwaarden

Info & Voorwaarden (27/02/2018).
De “Info & Voorwaarden” voor de "M&M 2-daagse" (24 uur, nachtmarathon, 6 uur, en 1 uur) zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijden. De “Info & Voorwaarden” zijn mogelijk te wijzigen. Alle wijzigingen zullen hier op de blog gepubliceerd worden.

Adres
Correspondentie: 6 uur van Aalter, tav Joeri Schepers, Bierweg 11, 9880 Aalter, België
Start: Emmaüs-Instituut, Sint-Gerolflaan 20, 9880 Aalter, België
Routebeschrijving

Inschrijving
Via online-inschrijvingsformulier. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Info & Voorwaarden”. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor-inschrijving
Vroegboekkorting voor de M&M 2-daagse is mogelijk tot 31 mei 2018.
Voor-inschrijven tot zondag 1 juli 2018.

Inschrijvingsprijs
24 uur van Aalter vroegboek €60, voor-inschrijving €75 (daginschrijving aan €90).
Nachtmarathon vroegboek €30, voor-inschrijving €40 (daginschrijving aan €50)
6 uur van Aalter vroegboek €30, voor-inschrijving €40 (daginschrijving aan €50)
1 uur van Aalter vroegboek €6, voor-inschrijving €8 (daginschrijving aan €10)

Rekeningnummer
IBAN = BE76 8900 2426 6195
BIC = VDSPBE91

Betalingsbevestiging
Vanaf eind mei worden wekelijks de betaalde inschrijvingen per mail bevestigd.
Niet betaalde inschrijvingen krijgen herinnering. Eén week na de herinnering worden niet betaalde inschrijvingen geschrapt.
Na schrapping dient u zich opnieuw in te schrijven aan de dan geldende voorwaarden.

Leeftijd
Minimum leeftijd deelname 24 uur is 18 jaar.
Minimum leeftijd deelname nachtmarathon, 6 uur is 16 jaar.
Minimum leeftijd deelname 1 uur van Aalter is 12 jaar.

Annulatie
Annulatie met een medisch attest voor 1 juli 2018 wordt volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 5€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na deze data geeft geen recht op terugbetaling inschrijvingsgeld. Bij overdragen borstnummer naar een andere deelnemer gelden dezelfde voorwaarden en termijnen als bij annulatie.

Annulatie Evenement
Indien het evenement door uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kunnen de deelnemers zich gratis in schrijven voor een volgende editie van het zelfde evenement, of gratis inschrijven voor een ander evenement van de FV 6 uur van Aalter. FV 6 uur van Aalter zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven aangeboden wordt. FV 6 uur van Aalter kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's (bvb T-shirt, merchandising, ...).

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, of verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Info & Voorwaarden”.

Secretariaat
Secretariaat op 14 juli is open vanaf 15u00.

Borstnummer
Tijdens ALLE wedstrijden dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen. Er zijn steeds juryleden langs het parcours.

Start
De start van de 24 uur van Aalter is op zaterdag 14 juli om 17h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 16h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.
De start van de Nachtmarathon is op zaterdag 14 juli om 22h30 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 22h15 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.
De start van de 6 uur van Aalter is op zondag 15 juli om 11h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 10h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.
De start van de 1 uur van Aalter is op zondag 15 juli om 16h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 15h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.

Bevoorrading
Bij de uur-lopen en de nachtmarathon is langs het parcours één zone voorzien met bevoorrading. De bevoorrading zal bestaan uit water, cola, sportdrank, zoutsnacks, banaan, rozijnen, enz
Tijdens de nacht zal voor de 24 uur lopers extra bevoorrading zoals rijsttaart, spaghetti, ... voorzien worden.
Langs het parcours (Parking tussen Kouter en Sint-Gerolflaan) zijn parkeerplaatsen voor eigen bevoorrading. Andere deelnemers mogen niet gehinderd worden. Begeleiders welke bevoorrading aanbieden aan de deelnemers dienen dit te doen van naast het parcours en NIET van OP het parcours.

Fietsbegeleiding
Fietsbegeleiding is uitdrukkelijk verboden. Begeleiders mogen ook niet mee lopen.

Finish
Vroegtijdig stoppen, moet door de deelnemer zo snel mogelijk aan de organisatie gemeld worden, en zijn chip dient zo snel mogelijk aan de organisatie afgegeven.
De organisatie zal om 17h00 door middel van een geluidssignaal het einde van de wedsttrijd aangeven. Op dit teken blijven de deelnemers staan. De deelnemers mogen dit punt pas verlaten nadat de organisatie het eindpunt heeft vastgelegd. Nadat het eindpunt is vastgelegd moet de deelnemer zijn chip zo snel mogelijk aan de organisatie afgeven.

Chip (uur-lopen)
De rondetelling vindt plaats met een chip. Deelname zonder chip is niet toegestaan. Bij teruggave chip wordt de naturaprijs overhandigd.

Afstandsbepaling (uur-lopen)
De rondentelling gebeurt met een chip. Bij eventuele technische problemen zal dit manueel gebeuren door de wedstrijdjury aan de wedstrijdtafel, dit door registratie van het borstnummer bij elke doortocht. Tijdens de  24, 6 & 1 uren worden enkel volledige ronden meegeteld. Alleen op het einde van de  24, 6 & 1 uur wordt de afstand van een onvolledige ronde geregistreerd. De eindafstand is de afstand van de volledige ronden plus de afstand van die laatste onvolledige ronde.

Tussenstanden
Tussenstanden kunnen live gevolgd worden op TV-scherm aan wedstrijdtafel, dit behoudens technische problemen. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met volledig afgelegde ronden.

Parcours
Het parcours van de uur-lopen gaat over de openbare weg, en over een school-speelplaats. De organisatie zal het parcours duidelijk aanduiden door middel van verkeerskegels, hekkens, linten, seingevers, enz. De deelnemers zijn verplicht binnen de aangeduide afbakening van het parcours te blijven. Wanneer een deelnemer voor een langere termijn het parcours wenst te verlaten dient hij dit aan de jury aan te geven. Hij dient in afspraak met de jury de wedstrijd op de zelfde plaats te hervatten. Een volledige ronde bedraagt ongeveer 852m26cm.

Spartathlon, certificiëring.
Reeds 5 jaar hadden wij het IAU bronze label. Ook dit jaar wordt het parcours opnieuw opgemeten en het IAU bronze label aangevraagd.
Hierdoor gelden de uitslagen als qualificatie voor Nationale ploegen, en verschillende andere wedstrijden zoals oa de Spartathlon.
Bovendien wordt de start van de 24 uur zo geplaatst zodat ook een tussenstand op 100 mijl kan opgemaakt worden. En er wordt een 12h tussenstand opgemaakt. Ook deze kunnen als Spartathlon qualificatie gebruikt worden.
De start van de 6 uur wordt zo geplaatst zodat een tussenstand op de marathon kan worden opgemaakt.

Sanitair
Langs het parcours is sanitair aanwezig op de speelkoers.

Afvalbeheer
De nodige afval infrastructuur is voorzien in de bevoorradingszone. Aan de deelnemers wordt gevraagd om het nodige respect te hebben voor de openbare weg, parcours en buurtbewoners. Gelieve afval enkel op de voorziene plaatsen te deponeren.

Overtredingen
Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald. Bij overtreding van het afvalbeleid of wedstrijdvervalsing kan de deelnemer onmiddellijk uit de wedstrijd gehaald worden.

Uitslag
De uitslag wordt zo snel mogelijk na het opmeten van de restmeters uitgehangen ter hoogte van het sportcafé en op deze site gepubliceerd.

Opmerkingen
Deelnemers kunnen tot 30 minuten voor de prijsuitreiking hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking Nachtmarathon om 3u00.
Prijsuitreiking 24 uur van Aalter om 18u45 (direct na 2° helft finale WK voetbal).
Prijsuitreiking 6 uur van Aalter volgt onmiddellijk na deze van de 24 uur van Aalter.
Prijsuitreiking 1 uur van Aalter volgt onmiddellijk na deze van de 6 uur van Aalter.

Naturaprijs
Bij de 24 uur, Nachtmarathon en de 6 uur van Aalter is dit een technisch T-shirt (te ontvangen na teruggave chip).
Bij de "1 uur van Aalter" is dit nog te bepalen (te ontvangen na teruggave chip).
Heren die op de 24 uur van Aalter meer dan 216 km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.
Heren die op de 6 uur van Aalter meer dan 80 km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.
Dames die op de 24 uur van Aalter meer dan 204km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.
Dames die op de 6 uur van Aalter meer dan 65km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.

Podia:
Top 3 Heren 24 uur van Aalter: 100€ - 80€ - 60€
Top 3 Dames 24 uur van Aalter: 100€ - 80€ - 60€
Top 3 Heren Nachtmarathon: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Dames Nachtmarathon: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Heren 6 uur van Aalter: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Dames 6 uur van Aalter: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Heren 1 uur van Aalter: 25€ - 15€ - 10€
Top 3 Dames 1 uur van Aalter: 25€ - 15€ - 10€
1° prijs per categorie wordt steeds uitgereikt.
2° prijs vanaf 5 deelnemers in de betreffende categorie
3° prijs vanaf 10 deelnemers in de betreffende categorie

Openbaar vervoer:
NMBS-station Aalter ligt minder dan 1 km van het parcours.

Overnachting:
Indien u hier vragen over heeft, contacteert u ons best per mail. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Parking:
Voor de 24 uur lopers worden een aantal plaatsen gereserveerd langs het parcours. Zijn er nog plaatsen over, dan kunnen deze aan de 6 uur lopers toegewezen worden. Parkeren langs het parcours is mogelijk op de parking tussen de Kouter en de Sint-Gerolflaan en langs de Sint-Gerolflaan zelf.
Voor alle wedstrijden kan steeds geparkeerd worden op "Parking Aard", en aan het Gemeentehuis.

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Info & Voorwaarden”.

Telefoon (extra info of bij last minute problemen):
+32 475 855 490

Mail
U kunt ons ook contacteren via mail

Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden. De organisatie mag de gegevens van de deelnemers gebruiken in publieke deelnemerslijsten, uitslagen en berichtgeving over de wedstrijden. De deelnemer wordt ook automatisch aangemeld voor de maandelijkse nieuwsbrief van de organisatie.

Heeft u nog een vraag dan kunt u deze mailen. Als ze voor meerderen van belang is, kunnen we het antwoord bij de praktische info toevoegen.